SOIZ News

INNOWACYJNA SZKOŁA ZOWODOWA

 

studium logo

W roku szkolnym 2015/2016 SOIZ bierze udział w konkursie "Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”. To konkurs, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, skierowany do szkól zawodowych w celu zwiększenie aktywności w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 21 września 2015 r. do 21 marca 2016 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

W ramach konkursu szkoła musi zrealizować następujące zadania:

1.Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami –Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?
2.Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat:Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne.
3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.
4.Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.
5.Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?– dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie.
6.Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.
7.Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie:Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.
8.Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.
9.Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

rekrutacja2018 9

rodo

unia

innowacyjna szkoła

logo on the road 1

SOIZ TV

soiztv

Zlote technikum 2017 male

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...