Aktualności ogólne

KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT

W dniu 17.11.2009 w Szkole Organizacji i Zarządzania odbyła się konferencja na temat nowych kierunków kształcenia w zawodach medycznych w odpowiedzi na  potrzeby rynku pracy,  w ramach realizacji  Projektu Unijnego pn "Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie porzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie". Na konferencję zaproszeni zostałi przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej , Domów Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Spokojnej Starości, ZZOZ, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOIZ.

Na konferencji pani dyrektor Brabara Glet przedstawiła zmiany w strukturze kształcenia szkoły jakie miały miejsce w okresie 17 lat , koordynatorzy projektu  Anna Chamot i Barbara Łucja Glet przybliżyły temat Projektów Unijnych oraz zaznajomiły uczestników z realizowanych projektem. Następnie odbyła sie prelekcja na temat potrzeb kształcenia w zawodach opiekuńczo-medycznych prowadzona przez dr Martę Hławiczka natomiast aktualną sytuację w zakresie tych potrzeb na terenie powiatu cieszyńskiego przedstawiła  pani Łucja Stolpa. W przerwie kawowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić  powstałą w ramch projektu pracownię opiekuna medycznego oraz salę zabiegów higienicznych. Następnie miała miejsce gorąca dyskusja dotycząca sytuacji i roli  opieki społecznej i zdrowotnej w tak szybko starzejącym się społeczeństwie.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji.  Szczególne podziękowania dla pani dr Marty Hławiczka i pani mgr Łucji Stolpa.

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...