Aktualności ogólne

NOWOCZESNA SZKOŁA DZIĘKI FUNDUSZOM UNIJNYM


Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie prowadzona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe zakończyła realizację projektu unijnego, o wartości ponad 0,5 miliona zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.3 „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”, pn : „Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie”

 

Dzięki wsparciu unijnemu powstały nowoczesne trzy sale językowe wyposażone w tablice interaktywne, pracownie medyczne do kształcenia w zawodach medycznych (opiekun medycznych, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca itp.), toaleta dla osób niepełnosprawnych, sala komputerowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy oraz sala grafiki komputerowej. Każda zmodernizowana klaso – pracownia wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczno – naukowe oraz posiada bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Pozyskane fundusze unijne pozwoliły na poszerzenie oferty kształcenia poprzez otwarcie nowego gimnazjum, oraz poprawę warunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stworzono nowoczesne centrum kształcenia ustawicznego dla dorosłych zgodnie z potrzebami rynku pracy . Powstała kompleksowa bazy dydaktyczna dla kierunków medycznych, informatyczno – ekonomicznych i turystycznych.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu odbyło się w dniu 25 kwietnia br w DNI OTWARTE SZKOŁY .

 

DSC_0369DSC_0370DSC_0373DSC_0413

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2019 zlote technikum perspektywy

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...