SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

 

31 sierpnia 2011:

godz. 10.00Szkoła Policealna w zawodach: technik BHP,

organizacji reklamy,

obsługi turystycznej,

administracji,

informatyk,

prac biurowych,

rachunkowości,

handlowiec,

ekonomista,

logistyka i spedycja.

godz. 12.00Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Technikum dla dorosłych.


POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA

06 września 2011:

godz. 14.00Szkoła Policealna w zawodzie: higienistka stomatologiczna

godz. 15.00Szkoła Policealna w zawodach:asystentka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, technik masażysta oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: opiekun medyczny.