COMENIUS 2011-2013

Przez dwalata ( 2011-  2013) Szkoła Organizacji i Zarządzania wraz z partnerami z Hiszpanii, Włoch, Austrii oraz Grecji  realizowała Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius „ Uczenie się przez całe życie” sfinansowany przez Unię Europejską. SOIZ był koordynatorem oraz pomysłodawcą projektu dlatego też jego tematyka była ściśle związana z prowadzonym w szkole profilem kształcenia tj, Technikum Obsługi Turystycznej. Projekt pt. ” Youth for tourism – tourism for youth” zakładał nie tylko świeże spojrzenie na turystykę, uwzględniające zainteresowania młodzieży, ale także próbę przełamania stereotypów panujących w Europie.

Działające w szkołach biura podróży opracowały ofertę turystyczną, która była oceniona przez uczestników krajów partnerskich podczas wizyty. Uwagi i spostrzeżenia pozwoliły organizatorom odpowiednio ją zmodyfikować i dostosować do potrzeb i zainteresowań młodych ludzi. Wyjazdy  miały charakter tak zwanego STUDY TOUR. W czasie projektu uczniowie byli odpowiedzialni nie tylko za przygotowanie oferty, ale także za praktyczną jej realizację jako przewodnicy wycieczek. Rezultatem projektu były filmiki oraz broszury promujące regiony państw partnerskich. Uczniowie  opracowali młodzieżowy kodeks turystyczny, zawierający spis zasad, które pozwolą uszanować kulturę, obyczaje i religie krajów partnerskich. Pracowali  również nad wielojęzycznym słownikiem turystycznym.

Realizacja projektu stworzyła możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej zawartej w programie nauczania . Była szansą sprawdzenia się uczniów w roli przyszłych przewodników, pilotów, pracowników biur podróży, rezydentów. Doświadczenia zawodowe zdobyte w projekcie zwiększy w przyszłości szansę młodzieży na rynku pracy.

    ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU

                                                  yft                                                      

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...