Publiczne Studium Medyczne - edukacja bezpłatna

Publiczne Studium Medyczne jako szkoła publiczna  b e z p ł a t n a kształcąca w zawodach medycznych i w zawodach związanych z opieka społeczną rozpocznie działalność od 1 września 2013r i zastąpi  policealną niepubliczną szkołę kształcącą na kierunkach medycznych w Szkole Organizacji i Zarządzania.

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE jest jedyną szkołą tego typu na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzącą kształcenie na kierunkach medycznych b e z p ł a t n i e. Posiada pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia edukacji na proponowanych kierunkach kształcenia.

Na kierunkach medycznych, które aktualnie funkcjonują, zatrudniona jest profesjonalna kadra , która z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem przygotowuje uczniów i słuchaczy do pracy w wybranym zawodzie. Potwierdzają to uzyskiwane wyniki na egzaminach zawodowych, gdzie zdawalność jest prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posiadają uprawnienia średniego personelu medycznego.

W roku szkolnym 2020/2021 (tj. od września 2020r) proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca
 • terapeuta zajęciowy
 • asystentka stomatologiczna 
 • higienistka stomatologiczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik masażysta
 • technik farmaceutyczny
 • technik sterylizacji medycznej
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

PUBLICZNE  STUDIUM MEDYCZNE W CIESZYNIE  jako medyczna szkoła publiczna umożliwi naukę wszystkim dla których barierą jest brak środków finansowych. Stanowić będzie korzystne uzupełnienie sieci szkół publicznych w naszym  regionie.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Złożenie dokumentów do 31 sierpnia 2020 r.:

O przyjęciu decydować będzie komisja rekrutacyjna.

Nasza szkoła jest doskonałą alternatywą dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym.

Na absolwentów naszej szkoły czekają miejsca pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, hospicjach, a także z powodzeniem mogą świadczyć usługi prywatne.

Oferty pracy czekają nie tylko w Polsce ,ale także w krajach Unii Europejskiej, gdzie honorowane są zdobyte kwalifikacje zawodowe (certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany jest również w języku angielskim).

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów.

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...