OPIEKUN MEDYCZNY

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu opiekuna medycznego bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzienej. 

 

Absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.

 

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Charakterystyka zawodu: opiekun medyczny

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 1. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 2. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 3. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 4. aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 5. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 6. zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 7. wykonywanie zabiegów higienicznych;
 8. współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 9. asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 10. użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 11. konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

Możliwości zatrudnienia:

 • szpitale - oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • psychologia
 • anatomia
 • zdrowie publiczne,
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

 

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...