Publiczne Studium Medyczne

PSM małyPubliczne Studium Medyczne jako szkoła publiczna b e z p ł a t n a kształcąca w zawodach medycznych i w zawodach związanych z opieka społeczną rozpoczęło działalność od 1 września 2013r i zastąpiło policealną niepubliczną szkołę kształcącą na kierunkach medycznych w Szkole Organizacji i Zarządzania.

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE jest jedyną szkołą tego typu na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzącą kształcenie na kierunkach medycznych b e z p ł a t n i e. Posiada pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia edukacji na proponowanych kierunkach kształcenia.

 

Na kierunkach medycznych, które aktualnie funkcjonują, zatrudniona jest profesjonalna kadra , która z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem przygotowuje uczniów i słuchaczy do pracy w wybranym zawodzie. Potwierdzają to uzyskiwane wyniki na egzaminach zawodowych, gdzie zdawalność jest prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posiadają uprawnienia średniego personelu medycznego.

W roku szkolnym 2019/2020 (tj. od września 2019r) proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca
 • terapeuta zajęciowy
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik masażysta
 • technik farmaceutyczny
 • technik sterylizacji medycznej
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE W CIESZYNIE jako medyczna szkoła publiczna umożliwia naukę wszystkim dla których barierą jest brak środków finansowych. Stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół publicznych w naszym regionie.

Nasza szkoła jest doskonałą alternatywą dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym.

Na absolwentów naszej szkoły czekają miejsca pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, hospicjach, a także z powodzeniem mogą świadczyć usługi prywatne.

Oferty pracy czekają nie tylko w Polsce ,ale także w krajach Unii Europejskiej, gdzie honorowane są zdobyte kwalifikacje zawodowe (certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany jest również w języku angielskim).

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów.

Serdecznie zapraszamy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2021 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...