REKRUTACJA UCZNIÓW

 

 

REKRUTACJA UCZNIÓW

na rok szkolny 2018/2019

BEZPŁATNA  NAUKA PRZEZ CAŁY CYKL KSZTAŁCENIA  

NABÓR DO SZKÓŁ  PROWADZONY JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ       slaskie.edu.com.pl/Kandydat  

 

Podstawa prawna:

1.       art. 149, art. 155, art.165  ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60 ze zm.), art.154 ustawy z dnia 14 grudnia 2106r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)
3.       Postanowienie  Śląskiego Kuratora  Oświaty Nr  OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.


1. Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie to społeczna szkoła niepubliczna BEZPŁATNA o uprawnieniach szkół publicznych nr OW-0138a/5/94. Funkcjonuje od 1992 roku.

2. Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie w roku szkolnym 2018/2019 zaprasza absolwentów gimnazjów do następujących typów szkół:

TECHNIKUM W ZAWODACH:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOŁA PRZEWIDUJE URUCHOMIĆ: 3 KLASY TECHNIKUM.

LICZEBNOŚĆ KLAS MOŻE WYNOSIĆ OD 20 DO 26 OSÓB.

DYREKCJA SZKOŁY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ROZMÓW Z KANDYDATAMI I ICH RODZICAMI (OPIEKUNAMI)

rekrutacja2018 9

rodo

unia

innowacyjna szkoła

logo on the road 1

SOIZ TV

soiztv

Zlote technikum 2017 male

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...