TERMINARZ NABORU

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 18 maja 2018 do 18 czerwca 2018 r. 

  • termin składania podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej - wydruk z elektronicznego naboru

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. 

  • dostarczenie oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

06 lipca 2018 r.   

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 06 lipca do 12 lipca 2018 r. 

       rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, 
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazan do nauki w wybranym zawodzie,
  • kartę zdrowia.

13 lipca 2018 r.  

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

od 13 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.

  • rekrutacja uzupełniająca

rekrutacja2018 9

rodo

unia

innowacyjna szkoła

logo on the road 1

SOIZ TV

soiztv

Zlote technikum 2017 male

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...