TERMINARZ NABORU

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019 r. 

  • termin składania podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. 

  • dostarczenie oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. 

       rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazan do nauki w wybranym zawodzie,
  • kartę zdrowia.

16 lipca 2019 r.  

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłacił wpisowe do 18.07.2019.

do 25 lipca 2019 r.

  • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia.

od 16 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

  • rekrutacja uzupełniająca

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2019 zlote technikum perspektywy

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...