TERMINARZ NABORU

NOWE TERMINY REKRUTACJI DO SOIZ

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 15  czerwca 2020 do 10 lipca 2020 r. 

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. 

 • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

 •    uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpień 2020 r.  

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłacił wpisowe do 17.08.2020.

od 13 sierpnia do 18 sieprnia 2020 r.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazan do nauki w wybranym zawodzie,
 • kartę zdrowia 

      oraz 

 • wpłata wpisowego w terminie do 17.08.2020r.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia.

BRAK REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

         W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. 

        Kandydaci, którzy nie zsotali przyjęci do szkół w procesie rekrutacyjnym, będą przyjmowani na podsatawie decyzji dyretora szkoły.

 

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...