TERMINARZ NABORU

NOWE TERMINY REKRUTACJI DO SOIZ

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 17  maja 2021 do 21 czerwca 2021 r. 

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru wraz z dokumentami

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

 •    uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

22 lipca 2021 r.  

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłaci wpisowe do 28.07.2021.

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazan do nauki w wybranym zawodzie,
 • kartę zdrowia 

      oraz 

 • wpłata wpisowego w terminie do 28.07.2021r.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia od lekarza rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2021 trwa nabór uzupełniający

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2021 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...