TERMINARZ NABORU

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 r. 

 • termin składania podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru

od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. 

 • dostarczenie oryginału lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

13 lipca 2020 r.  

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłacił wpisowe do 17.07.2020.

od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. 

       rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazan do nauki w wybranym zawodzie,
 • kartę zdrowia 

      oraz 

 • wpłata wpisowego w terminie do 17.07.2020r.

do 21 lipca 2020 r.

 • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia.

od 22 lipca 2020 r. 

 • rekrutacja uzupełniająca

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...