ZASADY REKRUTACJI

Przy rekrutacji do w/w typów szkół brana będzie pod uwagę punktacja z następujących przedmiotów:

  • JĘZYK POLSKI
  • MATEMATYKA
  • JĘZYK OBCY
  • oraz dodatkowo w zależności od wybranego zawodu kształcenia jeden z podanych przedmiotów*

*TECHNIK LOGISTYK – geografia/historia/informatyka/WOS

*TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY – geografia/historia/ informatyka/WOS

*TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – geografia/historia/informatyka/WOS 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI ZA ŚWIADECTWO GIMNAZJALNE

Ocena uzyskana na świadectwie

( język polski, matematyka, język obcy oraz 1 przedmiot dodatkowy)

Punktacja

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7

szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach

max. 18

aktywność społeczna, wolontariat

3

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

przedmioty

za każdy %

max. Ilość punktów

język polski

0,2 pkt.

20

historia i społeczeństwo

0,2 pkt.

20

matematyka

0,2 pkt.

20

przedmioty przyrodnicze

0,2 pkt.

20

język obcy nowożytny - podstawa

0,2 pkt.

20

Absolwent gimnazjum może uzyskać maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum, w tym:

  • 72 pkt. za oceny z wybranych 4 przedmiotów
  • 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem
  • 18 pkt. za szczególne osiągnięcia
  • 3 pkt. za aktywność społeczną
  • oraz 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego.   Maksymalnie gimnazjalista może uzyskać 200 pkt.
UWAGA ! Wymagana ocena z zachowania minimum poprawna.

rekrutacja2018 9

rodo

unia

innowacyjna szkoła

logo on the road 1

SOIZ TV

soiztv

Zlote technikum 2017 male

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...