IMPREZY PROMUJĄCE PROJEKT

KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT

W dniu 17.11.2009 w Szkole Organizacji i Zarządzania odbyła się konferencja na temat nowych kierunków kształcenia w zawodach medycznych w odpowiedzi na  potrzeby rynku pracy,  w ramach realizacji  Projektu Unijnego pn "Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie porzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie".

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej , Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Spokojnej Starości, ZZOL, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOIZ. Na konferencji pani dyrektor Brabara Glet przedstawiła zmiany w strukturze kształcenia szkoły jakie miały miejsce w okresie 17 lat , koordynatorzy projektu  Anna Chamot i Barbara Łucja Glet przybliżyły temat Projektów Unijnych oraz zaznajomiły uczestników z realizowanych projektem. Następnie odbyła sie prelekcja na temat potrzeb kształcenia w zawodach opiekuńczo-medycznych prowadzona przez dr Martę Hławiczka natomiast aktualną sytuację w zakresie tychże  potrzeb na terenie powiatu cieszyńskiego przedstawiła  pani Łucja Stolpa. W przerwie kawowej uczestnicy mięli okazję zwiedzić powstałą w ramch projektu pracownię opiekuna medycznego oraz salkę zabiegów higienicznych. Następnie miała miejsce gorąca dyskusja dotycząca sytuacji i roli  opieki społecznej w tak szybko starzejącym się społeczeństwie.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji.  Szczególne podziękowania dla pani dr Marty Hławiczka i pani mgr Łucji Stolpa.

Program Konferencji

„ Nowe kierunki kształcenia w zawodach medycznych odpowiedzią na  potrzeby rynku pracy”

w   ramach  Projektu  pn. „Poprawa warunków kształcenia ustawicznegow regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły  Organizacji i Zarządzania w Cieszynie” 17 listopada 2009 r., Szkoła Organizacji i Zarządzania , ul. Mała Łąka 10

10.30 - 11.00        Rejestracja uczestników konferencji

11.00 – 11.15       Przywitanie zaproszonych gości , rozpoczęcie konferencjiBarbara Glet –dyrektor Szkoły Organizacji

i Zarządzania

11.15–  11.30       Przedstawienie projektuAnna Chamot, Barbara Łucja Glet  –koordynatorzy projektu

11.30 – 11.45       Prelekcja na temat „Potrzeby kształcenia w zawodach opiekuńczo-medycznych”.

dr Marta Hławiczka –  adiunkt na Akademii  Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

11.45 – 12.00       Prelekcja na temat „  Aktualna sytuacja w zakresie potrzeb kształcenia w zawodach

opiekuńczo-medycznych na terenie powiatu cieszyńskiego”

Łucja Stolpa – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

12.00 – 12..30      Przerwa kawowa (zwiedzanie nowo powstałej sali opiekuna medycznego oraz salki zabiegów

higienicznych)

12.30 – 13.00       Panel Dyskusyjny  „Dynamika zmian w zakresie potrzeb kształcenia w zawodach

opiekuńczo-medycznych”

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

W dniu 25.04.2010 roku w Szkole Organizaji i Zarządzania w Cieszynie w DNI OTWARTE SZKOŁY odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Informację o spotkaniu umieszczono w prasie, przy okazji ukazania sie artykułu w Głosie Ziemi Cieszyńskiej pt. NOWOCZESNA SZKOŁA DZIĘKI FUNDUSZOM UNIJNYM, na stronie internetpowej szkoły oraz na ulotkach szkolnych.  W spotkaniu wzięli udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły, rodzice uczniów i uczniowie oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w naszej szkole. Koordynatorzy projektu  zaprezentowali powstałe dzięki realizacji projektu  trzy pracownie językowe wyposażone w tablice interaktywne, pracownie medyczne, toaletę dla niepełnosprawnych, pracownie komputerowe,nowoczesne pomoce dydaktyczne. W trakcie poczęstunku kawowego dyskutowano o nowych kierunkach kształcenia i możliwościach dzięki zrealizowanemu projektowi.

DSC_0370DSC_0373DSC_0413DSC_0369

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2021 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...