SOIZ News

Dodatkowy nabór

Dyrekcja PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO W CIESZYNIE  uruchamia kształcenie na kierunku:

  • TECHNIK STRERYLIZACJI MEDYCZNEJ – system zaoczny, nauka trwa 2 semestry

oraz prowadzi nabór uzupełniający na kierunki:

  • OPIEKUN MEDYCZNY – system stacjonarny, nauka trwa 3 semestry, dodatkowe uprawnieniatj:

- rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

 - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

- współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

 -wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

 - wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,- wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

  • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY- system stacjonarny, nauka trwa 4 semestry
  • TECHNIK MASAŻYSTA- system stacjonarny, nauka trwa 4 semestry
  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY – system dzienny, nauka trwa 5 semestrów

NAUKA W PUBLICZNYM STUDIUM MEDYCZNYM JEST BEZPŁATNA

Serdecznie zapraszamy

telefon 33 8514688

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Słuchaczy klas pierwszych Publicznego Studium Medycznego zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się  w dniu  02.09.2021 o godz. 16.00.

Klasy drugie rozpoczynają zajęcia od 6.09.2021 według planu lekcji zamieszczonego na stronie szkoły.

 

Zapraszamy

Terminy zjazdów dla klasy 1PZ

OPIEKUN MEDYCZNY -SYSTEM ZAOCZNY rok szkolny 2021/22

KLASA 1PZ semestr II (piątki i soboty)

harmonogram:

10,11.09.2021

17,18.09.2021

24,25.09.2021

8,9.10.2021

22,23.10.2021

5,6.11.2021

19,20.11.2021

26,27.11.2021

3,4.12.2021

10,11.12.2021

Nabór do PSM

W roku szkolnym 2021/2022 (tj. od września 2021r) proponujemy w PUBLICZNYM STUDIUM MEDYCZNYM BEZPŁATNĄ NAUKĘ w zawodach:

OPIEKUN MEDYCZNY 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

TECHNIK MASAŻYSTA,

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Złożenie dokumentów do 31 sierpnia 2021 r.:

podanie (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej),

świadectwo ukończenia szkoły średniej,

zaświadczenie lekarskie.

Nasza szkoła jest doskonałą alternatywą dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym.

Na absolwentów naszej szkoły czekają miejsca pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, hospicjach, aptekach a także z powodzeniem mogą świadczyć usługi prywatne.

Oferty pracy czekają nie tylko w Polsce ,ale także w krajach Unii Europejskiej, gdzie honorowane są zdobyte kwalifikacje zawodowe (certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany jest również w języku angielskim).

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2021 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...