SOIZ News

Terminy egzaminów zawodowych PSM

EGZAMINY PISEMNE: 

08.06.2021  godz. 9.00 – klasa 1AS (MED. 01 )

                    godz. 12.00 – klasa 2HS, 2TZ (MED.02 + MED. 13)


09.06.2021  godz. 9.00 – klasa 2TM (MED.10)

                     godz. 12.00 – klasa 1P (MED.03)

EGZAMINY PRAKTYCZNE:

07.06.2021  godz. 9.00 – klasa 2TZ (MED.13)


11.06.2021  godz. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 – klasa 1AS (MED.01)


14.06.2021  godz. 8.00, 12.30 – klasa 2HS (MED.02)


17.06.2021  godz. 8.00, 11.00, 14.00 – klasa 1P (MED.03)


19.06.2021  godz. 8.00, 12.00 – klasa 2TM (MED.10)

Święta Wielkanocne

wielkonoc 2ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

 życzy

DYREKCJA 

PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO

Opiekun medyczny - zimowy nabór

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne oraz pierwsze zajęcia w dniu 05.03.2021 tj. piątek o godz. 16.00.

Terminy zjazdów klasy 1PZ opiekun medyczny - nabór zimowy.

5,6.03.2021

12,13.03.2021

19,20.03.2021

26,27.03.2021

16,17.04.2021

23,24.04.2021

7,8.05.2021

21,22.05.2021

28,29.05.2021

11,12.06.2021

OSTATNI NABÓR NA OPIEKUNA MEDYCZNEGO W SYSTEMIE ZAOCZNYM

opiekun salaNa wniosek Ministerstwa Zdrowia od 1.09.2021 w roku szkolnym 2021/2022 kształcenie na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY będzie prowadzone wyłącznie w systemie dziennym lub stacjonarnym oraz wydłużone do 1,5 roku (3 semestry) . Nie będzie istniała możliwość kształcenia w systemie zaocznym.

W związku ze zmianami wprowadzanymi przez MZ i MEN dotyczącymi systemu kształcenia w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY po raz ostatni Publiczne Studium Medyczne w Cieszynie prowadzi nabór na semestr zimowy w roku szkolnym 2020/2021 do rocznej szkoły policealnej w systemie zaocznym.

Nauka jest bezpłatna przez cały cyk kształcenia.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Złożenie dokumentów do 26 lutego 2021 r.:

-podanie (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej),

-świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE jest doskonałą alternatywą dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym.

Na absolwentów naszej szkoły czekają miejsca pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, hospicjach, aptekach a także z powodzeniem mogą świadczyć usługi prywatne.

Oferty pracy czekają nie tylko w Polsce ,ale także w krajach Unii Europejskiej, gdzie honorowane są zdobyte kwalifikacje zawodowe (certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany jest również w języku angielskim).

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów

Sesja poprawkowa w PSM

Terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych w PSM:

12.02.2021 (piątek) godz. 17.00 DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ

15.02.2021 (poniedzialek) godz. 16.00 ZARYS ANATOMII I FIZJOLOGII

16.02.2021 (wtorek) godz. 16.45 BHP I ORGANIZACJA PRACY

16.02.2021 (wtorek) godz. 17.15 OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ

Egzaminy odbywają sie poprzez platformę Teams i zostały zaplanowane w kalendarzu.

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2021 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...