KONSULTACJE

ZAJECIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania uczniów

oraz  k o n s u l  t a c j e 

L.p. NAUCZYCIEL TERMIN GODZINA
1 Pedagog A. Zawada czwartek 7.00-8.45 pedagog szkolny
2 A. Czajkowska wtorek 15.00-15.45 konsultacje
3 K. Drabik czwartek 14.50 -15.35 konsultacje
4 E. Eysymontt środa 8.00-8.45 konsultacje
5 K. Gorgosz poniedziałek 13.10-14.05 przygotowanie  do egzaminu zawodowego
6 B. Halska poniedziałek 13.15-14.15 konsultacje
7 A. Kurnyta poniedziałek 7.10-8.45 zajęcia wyrównawcze
8 B. Kukuczka wtorek 8.00-8.45 konsultacje
9 J. Ligenza czwartek 13.15-14.00 konsultacje
10 N. Piekarek

poniedziałek

wtorek

wg. harmonogramu

14.05-14.50

11.35-12.20

konsultacje

przygotowanie do olimpiady

KÓŁKO TEATRALNE

11 B. Przybyła piątek 14.05-14.50 konsultacje
12 U. Rakus poniedziałek 7.10-7.55 konsultacje
13 E. Sekuła poniedziałek 15.00-15.45 konsultacje
14 M. Szklorz czwartek 13.15-14.50 przygotowanie  do egzaminu zawodowego
15 R. Chodorowski środa 13.10- 14.00 konsultacje
16 K. Wajs wtorek 8.00-8.45 przygotowanie do olimpiady turystycznej oraz egzaminu zawodowego
17 J. Wilczek wtorek 8.00-8.45 przygotowanie do FC i matury rozszerzonej
18 J. Zahradnik

środa                     

piątek 

13.10-14.50

12.25-13.10

fakultety 4L, 4T

zajęcia wyrównawcze,

19 M. Żerańska wtorek 8.00-8.45 zajęcia wyrównawcze, przygotowanie  do egzaminu zawodowego

Na konsultacje należy umówiać się indywidualnie (telefonicznie - numer tel. 33 8514688)

rekrutacja2018 9

rodo

unia

innowacyjna szkoła

logo on the road 1

SOIZ TV

soiztv

Zlote technikum 2017 male

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...