RODO

Klauzura informacyjna

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Chcemy uprzejmie poinformować, że Szkoła Organizacji i Zarządzania z siedzibą przy ul. Mała Łąka 10 w Cieszynie jest administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, które zostały zebrane w ramach prowadzonej działalności oświatowej.

Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą będą pracownicy szkoły przetwarzający dane osobowe na podstawie upoważnienia Administratora Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony ustawowo.

Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania;

2) usunięcia danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania

4) prawo do wniesienia sprzeciwu

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               Administrator Danych Osobowych

                                                                                 mgr Barbara Glet

                                                                                   DYREKTOR SZKOŁY

rodo

unia

innowacyjna szkoła

logo on the road 1

SOIZ TV

soiztv

2019 zlote technikum perspektywy

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...