Aktualności ogólne

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

loga_EU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WSL 2007-2013.

Szkoła Organizacji i Zarządzania po raz pierwszy realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

W dniu 15.10.2009 Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe (organ prowadzący SOIZ) podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013 ( http://www.silesia-region.pl/)

Priorytet VIII „Infrastruktura Edukacyjna”

Działanie 8.3 „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”


Wartość całego projektu wynosi ponad 0,5 miliona złotych a dofinansowanie wyniesie 85% wartości całego projektu.

Dzięki środkom unijnym powstanie nowoczesna baza dydaktyczna kształcąca młodzież i dorosłych w różnych kierunkach.

Projekt zakłada adaptację, modernizację oraz kompleksowe wyposażenie sal lekcyjnych Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie w związku z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Obejmuje on przede wszystkim kierunki medyczne, ale także kierunki związane z usługami informatycznymi i turystycznymi. Przedmiotem projektu jest:

- adaptacja pomieszczeń na parterze na sale dydaktyczne (pracownia medyczna oraz salka zabiegów higienicznych)

- modernizacja sal lekcyjnych,

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni : medycznej, przyrodniczej, geograficzno- turystycznej, matematyczno-fizycznej, polonistycznej, historycznej

- zakup sprzętu multimedialnego, tablic interaktywnych,

- nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych i językowych,

- remont toalety na parterze z przystosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia ustawicznego na atrakcyjnych kierunkach na terenie powiatu cieszyńskiego.

Dzięki realizacji projektu powstanie najbardziej nowoczesny ośrodek kształcenia dla dorosłych na terenie powiatu cieszyńskiego.

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...