Aktualności ogólne

KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT

W dniu 17.11.2009 w Szkole Organizacji i Zarządzania odbyła się konferencja na temat nowych kierunków kształcenia w zawodach medycznych w odpowiedzi na  potrzeby rynku pracy,  w ramach realizacji  Projektu Unijnego pn "Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie porzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie". Na konferencję zaproszeni zostałi przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej , Domów Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Spokojnej Starości, ZZOZ, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOIZ.

Na konferencji pani dyrektor Brabara Glet przedstawiła zmiany w strukturze kształcenia szkoły jakie miały miejsce w okresie 17 lat , koordynatorzy projektu  Anna Chamot i Barbara Łucja Glet przybliżyły temat Projektów Unijnych oraz zaznajomiły uczestników z realizowanych projektem. Następnie odbyła sie prelekcja na temat potrzeb kształcenia w zawodach opiekuńczo-medycznych prowadzona przez dr Martę Hławiczka natomiast aktualną sytuację w zakresie tych potrzeb na terenie powiatu cieszyńskiego przedstawiła  pani Łucja Stolpa. W przerwie kawowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić  powstałą w ramch projektu pracownię opiekuna medycznego oraz salę zabiegów higienicznych. Następnie miała miejsce gorąca dyskusja dotycząca sytuacji i roli  opieki społecznej i zdrowotnej w tak szybko starzejącym się społeczeństwie.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji.  Szczególne podziękowania dla pani dr Marty Hławiczka i pani mgr Łucji Stolpa.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...