O Szkole

zakładka 2022 SOIZ 01 01

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie jest pierwszą szkołą społeczną niepubliczna prowadzącą edukację na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej na terenie powiatu cieszyńskiego od 1992 roku.

Głównym założeniem organu prowadzącego szkołę – Cieszyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego było i jest stworzenie optymalnych warunków edukacji uczniom podejmującym naukę w naszej szkole. Szkoła nasza jest szansą dla uczniów zdolnych, ambitnych, a także nieśmiałych, którzy w klasach o niewielkiej liczbie uczniów  mogą otrzymać odpowiednie wsparcie.

W okresie funkcjonowania szkoły można zaobserwować wyraźną zmianę struktury kształcenia. Szkoła Organizacji i Zarządzania w pierwszych latach prowadziła edukację dla młodzieży i to na kierunkach ekonomiczno-handlowych. W trakcie swojej działalności edukacyjnej szkoła wprowadzała nowe typy szkół m. in. tj.: szkoły dla dorosłych; licea ogólnokształcące i technika uzupełniające, czy szkoły policealne o różnych kierunkach.

SOIZ uzupełnia  i poszerza ofertę szkół państwowych działających na terenie powiatu cieszyńskiego. Jesteśmy jedyna szkołą kształcącą na kierunkach medycznych, a  od 2012 roku w Publicznym Studium Medycznym kształcimy bezpłatnie. Oferta kształcenia jest bardzo duża.

Indywidualizacja procesu nauczania oraz bezpieczna szkoła to główne cele i zadania szkoły. Szkoła Organizacji i Zarządzania jako jedyna szkoła na terenie powiatu cieszyńskiego, która otrzymała certyfikat „INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”.

W SOIZ już od wielu lat realizowane są projekty unijne, aktualnie są to projekty  Erasmus+.  W ramach Akcji 1 prawie wszyscy uczniowie technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Rimini oraz Londynu. W ramach Akcji 2 Erasmus + uczniowie SOIZ wraz ze szkołami partnerskimi z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Grecji realizują projekt „Strażnicy Europy”. Dodatkowo uczniowie SOIZ rozwijają swoje kompetencje zawodowe i predyspozycje osobowościowe uczestnicząc w projektach edukacyjnych tj.  Szkolne Miniprzedsiębiorstwa. W 2016 roku uczniowie SOIZ prowadząc szkolną firmę PINAZING zwyciężyli i zdobyli Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo w Warszawie, a następnie reprezentowali polskie szkoły w europejskim finale w  Berlinie.

Uczniowie SOIZ już od 19 lat organizują AKCJĘ CHARYTATYWNĄ STRUMIEŃ wspierając podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu. Szkolne kółko teatralne  co roku zaprasza chłopców ze Strumienia do bajkowego świata. W tym roku  przygotowało bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu”. Jak co roku organizujemy również zbiórkę darów dla dzieci.   Jesteśmy spostrzegani jako „mała szkoła z wielkim sercem”, gotową pomagać potrzebującym.

 Należy również zwrócić uwagę, że uczniowie SOIZ z sukcesem przystępują do egzaminów zewnętrznych. Biorą udział w konkursach i olimpiadach zdobywając wysokie punktowane miejsca.

SOIZ to szkoła kameralna w której panuje przyjazna atmosfera. Atutem jest to, że wszyscy dobrze się znają: uczniowie i nauczyciele. Oznacza to m. in. że w sytuacjach trudnych jesteśmy w stanie szybko reagować i pochylić się nad każdym problemem.

Kadra pedagogiczna szkoły to nie tylko nauczyciele z doskonałym przygotowaniem pedagogicznym i dużym doświadczeniem, ale także ludzie zaangażowani i oddani swojej pracy.

30 lat funkcjonowania Szkoły Organizacji i Zarządzania  pokazało, że szkoła spełnia oczekiwania społeczeństwa, reaguje na potrzeby rynku pracy i pracodawców  ciągle wprowadzając nowe kierunki kształcenia.

Mam nadzieję, że dalsze lata funkcjonowania szkoły będą równie owocne i efektowne.

                     

                                                                                                                                        

                                                                   Dyrektor Szkoły Organizacji i Zarządzania

                                                                                     Barbara Glet

 

SZKOŁA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

szkoła strona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład Szkoły Organizacji i Zarządzania wchodzą następujące typy szkół:

- SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA  młodzieżowa

  technikum: organizacji reklamy, obsługi turystycznej , logistyczne, NOWOŚĆ TECHNIK ANALITYK

- SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

  liceum ogólnokształcące dla dorosłych

- PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE

Szkoła Organizacji i Zarządzania jest to szkoła społeczna prowadzona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w Cieszynie. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Głównym zadaniem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków edukacji wszystkim uczniom i słuchaczom szkoły.

ATUTY SOIZ:

  • bezpieczna szkoła
  • indywidualne podejście do każdego ucznia,
  • doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna,
  • języki obce z podziałem na grupy
  • możliwość rozwijania zainteresowań ( grafika komputerowa, warsztaty fotograficzne, kółko teatralne, szkolne biuro podróży i inne)
  • nowoczesne pracownie grafiki komputerowej, pracownie językowe i przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne,
  • szatnia z indywidualnymi szafkami,
  • udział w programie Comenius
  • praktyki zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci
  • opieka lekarska

Szkoła Organizacji i Zarządzania, jako nowoczesna szkoła przygotowuje absolwentów do funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Edukacja prowadzona przez Szkołę ma na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia dalszej nauki, a w przyszłości pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek.

Dlatego też Szkoła stale wzbogaca ofertę edukacyjną, wprowadzając nowe kierunki, innowacje pedagogiczne, czy poszerzenia przedmiotów kształcenia. Każdy uczeń może znaleźć w naszej Szkole ofertę programową zbliżoną do jego aspiracji i możliwości edukacyjnych.

Absolwent Szkoły Organizacji i Zarządzania to osoba świetnie znająca języki obce, odpowiedzialna, kreatywna, przedsiębiorcza, posiadająca umiejętność pracy zespołowej i dążącą do sukcesu.

Szkoła Organizacji i Zarządzania, jako szkoła społeczna, posiada bardzo dobre warunki do podnoszenia poziomu i jakości edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, co nie jest bez znaczenia w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej.

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...