Publiczne Studium Medyczne - edukacja bezpłatna

Publiczne Studium Medyczne jako szkoła publiczna  b e z p ł a t n a kształcąca w zawodach medycznych i w zawodach związanych z opieka społeczną rozpocznie działalność od 1 września 2013r i zastąpi  policealną niepubliczną szkołę kształcącą na kierunkach medycznych w Szkole Organizacji i Zarządzania.

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE jest jedyną szkołą tego typu na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzącą kształcenie na kierunkach medycznych b e z p ł a t n i e. Posiada pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia edukacji na proponowanych kierunkach kształcenia.

Na kierunkach medycznych, które aktualnie funkcjonują, zatrudniona jest profesjonalna kadra , która z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem przygotowuje uczniów i słuchaczy do pracy w wybranym zawodzie. Potwierdzają to uzyskiwane wyniki na egzaminach zawodowych, gdzie zdawalność jest prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posiadają uprawnienia średniego personelu medycznego.

W roku szkolnym 2022/2023 (tj. od września 2022r) proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca
 • terapeuta zajęciowy
 • asystentka stomatologiczna 
 • higienistka stomatologiczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik masażysta
 • technik farmaceutyczny
 • technik sterylizacji medycznej

PUBLICZNE  STUDIUM MEDYCZNE W CIESZYNIE  jako medyczna szkoła publiczna umożliwi naukę wszystkim dla których barierą jest brak środków finansowych. Stanowić będzie korzystne uzupełnienie sieci szkół publicznych w naszym  regionie.

REGULAMIN REKRUTACJI

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Złożenie dokumentów do 31 sierpnia 2022 r.:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie.

O przyjęciu decydować będzie komisja rekrutacyjna.

Nasza szkoła jest doskonałą alternatywą dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym.

Na absolwentów naszej szkoły czekają miejsca pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, hospicjach, a także z powodzeniem mogą świadczyć usługi prywatne.

Oferty pracy czekają nie tylko w Polsce ,ale także w krajach Unii Europejskiej, gdzie honorowane są zdobyte kwalifikacje zawodowe (certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany jest również w języku angielskim).

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...