ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Zawód: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie asystentka stomatologiczna trwa 1 rok ( 2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym - dni zajęć zostaną podane po zatwierdzeniu planu zajęć na dany semestr
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu asystentki stomatologicznej bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. 

 

 

Absolwenci kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prawo wykonywania w/w zawodu.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Do zadań asystentki stomatologicznej należy:

 1. współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 2. opieka nad gabinetem stomatologicznym
 3. współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy
 4. przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 5. przygotowanie pacjentów do zabiegów
 6. przygotowywanie gabinetu i stanowisko pracy lekarza dentysty
 7. rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym
 8. obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne,
 9. wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 10. prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej można podjąć pracę w :

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • psychologia
 • anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
 • podstawy mikrobiologii
 • farmakologia
 • zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • zajęcia praktyczne - I i II semestr
 • praktyka zawodowa - II semestr - 2 tygodnie

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...