HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Zawód: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
 • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym
 • Po ukończeniu nauki istnieje możliwość uzyskania tytułu technika danej specjalności (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

 

Absolwenci kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prawo wykonywania w/w zawodu.

 

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Do zadań higienistki stomatologicznej należy:

 1. organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 2. samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych w gabinecie stomatologicznych (wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, saling, lakowanie i lakierowanie zębów)
 3. uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 4. wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży
 5. pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 6. współdziałanie w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami
 7. uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności
 8. dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego higienistki stomatologicznej można podjąć pracę w :

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • psychologia
 • anatomia, fizjologia i fizjopatologia
 • anatomia i fizjologia narządu żucia
 • patologia narządu żucia
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • propedeutyka stomatologii
 • pracownia propedeutyki stomatologii
 • promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej
 • pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej
 • zdrowie publiczne
 • informatyka i technika komputerowa
 • zajęcia praktyczne – II, III, IV semestr
 • praktyka zawodowa – IV semestr- 3 tygodnie

.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w gabinetach stomatologicznych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY.:

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

 

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...