Opiekun w domu pomocy społecznej

Zawód: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie opiekun w  domu pomocy społecznej trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu opiekuna w domu pomocy społecznej bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tym  zawodzie została wyodrębniona kwalifikacja:

Z.6 : Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej. 

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji w zawodzie i po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

 SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Charakterystyka zawodu: opiekun w domu pomocy społecznej

 Opiekun w domu pomocy społecznej podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. i po

mMożliwości zatrudnienia:

 • domach pomocy społecznej;
 • domach spokojnej starości;
 • ośrodkach opiekuńczo- leczniczych
 • centrach pomocy rodzinie.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wybrane elementy prawa i ekonomiki w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Polityka społeczna z metodyką pracy społecznej
 • Promocja zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • Język migowy
 • Opieka w stanach zagrożenia życia
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych
 • Pracownia arteterapii
 • Praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- forlmularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...