OPIEKUN MEDYCZNY

Zawód: OPIEKUN MEDYCZNY


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1,5 roku (3 semestry)- wg. nowych przepisów od 1.09.2021
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu opiekuna medycznego bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacynych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzienej. 

 

Absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.

 

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Charakterystyka zawodu: opiekun medyczny

Zawód pomocniczy w zakresie czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

           1. rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania

           choroby i w różnym wieku,

        2. świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

        3. współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,

        4. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,

        5. wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,

        6. wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Możliwości zatrudnienia:

 • szpitale - oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • psychologia
 • anatomia
 • zdrowie publiczne,
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • podstawy prawa i ekonomiki,
 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...