TECHNIK BHP

 

Zawód: TECHNIK BHP

Podbudowa: szkoła średnia

 Cykl kształcenia

 nauka w zawodzie technik bhp trwa 1,5 roku (3 semestry)

  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
  • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika bhp bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. 

 

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

 

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w tym zawodzie technik bhp po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i po ukończeniu szkoły, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom TECHNIKA BHP.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

 

TECHNIK BHP

Program nauki obejmuje zróżnicowane zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. bhp. Ukończenie szkoły policelanej to podstawa dla każdego, kto chce zajmować się tą dziedziną. Osoba taka może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Perspektywy pracy:

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
  • zaświadczenie lekarskie
  • 2 zdjęcia.

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...