TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Zawód: TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie technik farmaceuta trwa 2,5 roku (5 semestrów)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika farmaceuty bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom TECHNIK FARMACEUTYCZNY.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: TECHNIK FARMACEUTYCZNY

 Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej a także prowadzić analizę i kontrolę leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych.

sMOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych
 • punktach aptecznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych,
 • hurtowniach farmaceutycznych.
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • technologia postaci leku,
 • chemia leków,
 • farmakologia,
 • farmakognozja,
 • anatomia,
 • fizjologia i patofizjologia,
 • zdrowie publiczne,
 • psychologia,
 • analiza leków

Od roku 2018/2019 szkoła nie prowadzi rekrutacji do klasy pierwszej technik farmaceutyczny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...