TECHNIK MASAŻYSTA

Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie technik masażysta trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym - dni zajęć zostaną podane po zatwierdzeniu planu zajęć na dany semestr
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika masażysty bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu.

 

Absolwenci kierunku TECHNIK MASAŻYSTA otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prawo wykonywania zawodu masażysty.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Umiejętności technika masażysty to:

 • planowanie czynności wchodzących w skład masażu tj. ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych
 • wykonywanie masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni
 • wykonywanie masażu u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe, usprawniający określone partie mięśni
 • wykonywanie masażu kosmetycznego w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego
 • stosowanie różnych techniki i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • wykonywanie masażu ręcznego, wodnego, podwodnego, wirowego, wibracyjnego
 • wykonywanie masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego
 • stosowanie, na polecenie lekarza, ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych
 • obsługiwanie sprzętu medycznego stosowanego podczas masażu, np. balneologicznego: natrysków służących do masażu podwodnego, wibratorów itp.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego technika masażysty można podjąć pracę w :

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych
 • oraz prowadzić prywatną praktykę

WYBRANE PRZEDMIOTY:

·   anatomia z fizjologią

·   zdrowie publiczne

·  wybrane zagadnienia kliniczne

·  wybrane zagadnienia z fizjoterapii

·  podstawy psychologii

·  teoria masażu

·  pracownia masażu

·  zajęcia praktyczne

·  podstawy prawa i ekonomii

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...