TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Zawód: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

  • nauka w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia trwa 2 lata (4 semestry)
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
  • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrębniono kwalifikację:

Z.3. Ochrona osób i mienia.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w tym zawodzie technik bhp po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i po ukończeniu szkoły, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia. Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

Podstawy prawna w ochronie osób i mienia

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

Język obcy w ochronie osób i mienia

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

Zabezpieczenie imprez masowych

Ochrona osób

Konwojowanie

Techniki interwencyjne i samoobrona

Perspektywy pracy:

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
  • zaświadczenie lekarskie
  • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...