Technik sterylizacji medycznej

Zawód: TECHNIK  STERYLIZACJI  MEDYCZNEJ 

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

·         nauka w zawodzie technik   sterylizacji medycznej (2 semestry)

·         zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

·         organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika sterylizacji medycznej bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tej kwalifikacji wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.12. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

TECHNIK  STERYLIZACJI  MEDYCZNEJbędzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Zarys anatomii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Język migowy

Język angielski zawodowy

Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki

Technologia sterylizacji z elementami informatyki

Wykonywanie dekontaminacji medycznej

Perspektywy pracy:

Wszelkie podmioty świadczące usługi sterylizacji, w tym: sterylizatornie centralne, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie mikrobiologii, gabinety kosmetyczne itp.

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         Podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),

·         świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

·         zaświadczenie lekarskie

·         2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...