TECHNIK ANALITYK - NOWOŚĆ

FILMIK

SPECJALIZACJA: KRYMINALISTYKA / KOSMETOLOGIA


Współpraca z pracodawcami: LABORATORIA ANALITYCZO-CHEMICZNE

Patronat: AKADEMIA WSB

ROZSZERZENIE: CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

analityk artykol

Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód. Nabiera nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców, wyrobów gotowych oraz ekologią i ochroną środowiska.

Technik analityk to osoba, która zarówno pobiera próbki, przygotowuje je do badań jak i wykonuje analizy wykorzystując do tego współczesne metody analityczne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych.

TECHNIK ANALITYK jest zawodem deficytowym i  jest poszukiwany na rynku pracy.

 

 Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.

 Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty zawodowe tj. :

 1. obliczenia chemiczne

 2. zastosowanie komputerów

 3. chemia fizyczna

 4. bioanalityka z toksykologią

 5. procesy technologiczne

 6. zasady pracy w laboratorium

 

Technik analityk potrafi :

 • przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych;

 • pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych;

 • wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

 • wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe

 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej

 

Absolwent w zawodzie technik analityk zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie przede wszystkim do pracy w laboratoriach:

 • przemysłowych (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod),

 • środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń),

 • klinicznych, medycznych, farmaceutycznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne),

 • pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (analiza produktów spożywczych),

 • pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych),

 • naukowo-badawczych,

 • kryminalistycznych,

 • toksykologicznych,

 • pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.

 

Studia wyższe!

 

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • chemia,

 • technologia chemiczna,

 • ochrona środowiska,

 • farmacja,

 • medycyna,

 • analityka medyczna i kryminalistyczna,

 • towaroznawstwo,

 • kosmetologia,

 • biotechnologia,

 • biochemia,

 • ratownictwo medyczne,

 • inne, niekoniecznie pokrewne.

 

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...