TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI z elementami hotelarstwa

Współpraca z pracodawcami - patronat HOTEL LIBURNIA!

ROZSZERZENIE: JEZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA

 

 

FILMIK PROMOCYJNY

turystyka m

W ostatnich latach obserwujemy wciąż rosnące ilości turystów oraz nasilające się migracje osób związane z pracą zawodową , co powoduje prężny rozwój rynku turystycznego i hotelowego . Ogromne środki finansowe, idące w ślad za wzrostem  potrzeby poznawania świata oraz  wymianą  handlową, tworzą potężną branżę turystyczno-hotelarską . W związku z tym zawód technik obsługi turystycznej pozostaje na liście zawodów przyszłości , którym nie grozi bezrobocie.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to kierunek , który  przygotowuje do organizowania i realizacji imprez , rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego. Uczeń poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży , zasady organizacji targów , różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych , również w języku angielskim i niemieckim.

Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.

W trakcie kształcenia uczeń poznaje:

  • podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
  • nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej,
  • przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek.

Technik organizacji turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata, które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka obcego oraz  zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta.

W klasie piątej uczniowie zdobywają specjalizację ZARZĄDZANIE BIUREM PODRÓŻY!

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego , w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, biurach podróży, hotelach, placówkach agroturystycznych zarówno w Polsce, jak i na terenie całej  Unii Europejskiej. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, mający szerokie perspektywy zatrudnienia.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

  1. Obsługa ruchu turystycznego
  2. Organizacja turystyki
  3. Geografia turystyczna
  4. Marketing w turystyce

 

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może  kontynuować naukę na dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...