ZASADY REKRUTACJI

Maksymalnie  absolwent szkoły podstawowej  w rekrutacji do szkoły może uzyskać 200 pkt.

Absolwent  szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

  • 72 pkt. za oceny z wybranych 4 przedmiotów
  • 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem
  • 18 pkt. za szczególne osiągnięcia
  • 3 pkt. za aktywność społeczną

oraz 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty.   

Przy rekrutacji do w/w typów szkół brana będzie pod uwagę punktacja z następujących przedmiotów:

  • JĘZYK POLSKI
  • MATEMATYKA
  • JĘZYK OBCY 

oraz dodatkowo jeden z podanych przedmiotów

dla zawodu: TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI/TECHNIK REKLAMY - geografia/historia/informatyka/WOS

dla zawodu: TECHNIK ANALITYK - biologia/chemia

 


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI ZA 
ŚWIADECTWO  ÓSMOKLASISTY


OCENA UZYSKANA NA ŚWIADECTWIE

( język polski, matematyka, język obcy oraz 1 przedmiot dodatkowy)

PUNKTACJA
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7
szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach max. 18
aktywność społeczna, wolontariat 3

 

 

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY WYNIKÓW ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

PRZEDMIOT ZA KAŻDY % MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW
język polski 0,35 pkt 35
matematyka 0,35 pkt 35
język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 
                                                                     maksymalnie 100 pkt
UWAGA ! Wymagana ocena z zachowania minimum poprawna.

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...