Realizowany projekt

 

loga_EU

 

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2007-2013.

http://www.silesia-region.pl/

Projekt pn: Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie

W projekcie założono modernizację, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie sal lekcyjnych Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie. W związku z uruchamianiem nowych kierunków kształcenia, zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, powstanie kompleksowa baza dydaktyczna dla kierunków medycznych, informatyczno - ekonomicznych  i turystycznych.
Dzięki realizacji projektu Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków kształcenia młodzieży i dorosłych na terenie powiatu cieszyńskiego.

 

 

Priorytet VIII „Infrastruktura Edukacyjna”

Działanie 8.3 „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”

 

Wartość całego projektu to ponad 0,5 miliona złotych a dofinansowanie wyniosło 85% wartości całego projektu.

 

Dzięki środkom unijnym powstała nowoczesna baza dydaktyczna kształcąca młodzież i dorosłych w różnych kierunkach.

Projekt zakładał adaptację, modernizację oraz kompleksowe wyposażenie sal lekcyjnych Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie w związku z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Obejmuje on przede wszystkim kierunki medyczne, ale także kierunki związane z usługami informatycznymi i turystycznymi. Przedmiotem projektu jest:

- adaptacja pomieszczeń na parterze na sale dydaktyczne (pracownia medyczna oraz salka zabiegów higienicznych)

- modernizacja sal lekcyjnych,

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni : medycznej, przyrodniczej, geograficzno- turystycznej, matematyczno-fizycznej, polonistycznej, historycznej

- zakup sprzętu multimedialnego, tablic interaktywnych,

- nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych i językowych,

- remont toalety na parterze z przystosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności kształcenia ustawicznego na atrakcyjnych kierunkach na terenie powiatu cieszyńskiego.

Dzięki realizacji projektu powstał najbardziej nowoczesny ośrodek kształcenia dla dorosłych na terenie powiatu cieszyńskiego.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...