ŚRODKI UNIJNE DLA SZKOŁY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie prowadzona przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe jest pierwszą , średnią szkołą niepubliczną funkcjonującą od 17 lat w rejonie Śląska Cieszyńskiego.

Ambicją Dyrekcji Szkoły jest wysoka jakość kształcenia uczniów i słuchaczy.

Jej wymiernym efektem są przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych - matury i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Szkoła Organizacji i Zarządzania sukcesywnie uruchamia kierunki zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych zgodnie z potrzebami pracodawców.

Od 2004r w szkole wprowadzane są kierunki opiekuńczo - medyczne takie jak: opiekun domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca oraz inne zgodne z potrzebami rynku pracy.

Aby sprostać wymaganiom, związanym nie tylko z nowymi kierunkami kształcenia, szkoła musi dysponować odpowiednią i nowoczesną bazą dydaktyczną. Szansą na stworzenie takiej bazy są wyłącznie fundusze unijne. Dlatego też Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe wraz z dyrekcją szkoły podjęło decyzję o przystąpieniu w marcu 2009r do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedstawiono projekt w ramach Działania 8.3 „Infrastruktura kształcenia ustawicznego”, którego nazwa brzmi : „Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie”

Po ocenie formalnej i merytorycznej nasz projekt został pozytywnie zaopiniowany i znalazł się na 7 pozycji listy rankingowej projektów, które otrzymały dofinansowanie. Wartość całego projektu wynosi ponad 0,5 miliona złotych, a dofinansowanie wyniesie 85% wartości całego projektu.

W dniu 15 października 2009r Cieszyńskie Stowarzyszenie Oświatowe podpisało umowę o dofinansowaniu w/w projektu.

W projekcie założono zakup pomocy dydaktycznych, modernizacje, oraz nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych szkoły. Powstanie kompleksowa baza dydaktyczna dla kierunków medycznych, informatyczno - ekonomicznych i turystycznych.

Po zrealizowaniu projektu Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie będzie jednym z najnowocześniejszych ośrodków kształcenia młodzieży i dorosłych na terenie powiatu cieszyńskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z

loga_EU

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...