IMPREZY PROMUJĄCE PROJEKT

KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT

W dniu 17.11.2009 w Szkole Organizacji i Zarządzania odbyła się konferencja na temat nowych kierunków kształcenia w zawodach medycznych w odpowiedzi na  potrzeby rynku pracy,  w ramach realizacji  Projektu Unijnego pn "Poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie porzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie".

Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej , Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Spokojnej Starości, ZZOL, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Grono Pedagogiczne i uczniowie SOIZ. Na konferencji pani dyrektor Brabara Glet przedstawiła zmiany w strukturze kształcenia szkoły jakie miały miejsce w okresie 17 lat , koordynatorzy projektu  Anna Chamot i Barbara Łucja Glet przybliżyły temat Projektów Unijnych oraz zaznajomiły uczestników z realizowanych projektem. Następnie odbyła sie prelekcja na temat potrzeb kształcenia w zawodach opiekuńczo-medycznych prowadzona przez dr Martę Hławiczka natomiast aktualną sytuację w zakresie tychże  potrzeb na terenie powiatu cieszyńskiego przedstawiła  pani Łucja Stolpa. W przerwie kawowej uczestnicy mięli okazję zwiedzić powstałą w ramch projektu pracownię opiekuna medycznego oraz salkę zabiegów higienicznych. Następnie miała miejsce gorąca dyskusja dotycząca sytuacji i roli  opieki społecznej w tak szybko starzejącym się społeczeństwie.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji.  Szczególne podziękowania dla pani dr Marty Hławiczka i pani mgr Łucji Stolpa.

Program Konferencji

„ Nowe kierunki kształcenia w zawodach medycznych odpowiedzią na  potrzeby rynku pracy”

w   ramach  Projektu  pn. „Poprawa warunków kształcenia ustawicznegow regionie poprzez przebudowę, modernizację i kompleksowe wyposażenie Szkoły  Organizacji i Zarządzania w Cieszynie” 17 listopada 2009 r., Szkoła Organizacji i Zarządzania , ul. Mała Łąka 10

10.30 - 11.00        Rejestracja uczestników konferencji

11.00 – 11.15       Przywitanie zaproszonych gości , rozpoczęcie konferencjiBarbara Glet –dyrektor Szkoły Organizacji

i Zarządzania

11.15–  11.30       Przedstawienie projektuAnna Chamot, Barbara Łucja Glet  –koordynatorzy projektu

11.30 – 11.45       Prelekcja na temat „Potrzeby kształcenia w zawodach opiekuńczo-medycznych”.

dr Marta Hławiczka –  adiunkt na Akademii  Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

11.45 – 12.00       Prelekcja na temat „  Aktualna sytuacja w zakresie potrzeb kształcenia w zawodach

opiekuńczo-medycznych na terenie powiatu cieszyńskiego”

Łucja Stolpa – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

12.00 – 12..30      Przerwa kawowa (zwiedzanie nowo powstałej sali opiekuna medycznego oraz salki zabiegów

higienicznych)

12.30 – 13.00       Panel Dyskusyjny  „Dynamika zmian w zakresie potrzeb kształcenia w zawodach

opiekuńczo-medycznych”

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

W dniu 25.04.2010 roku w Szkole Organizaji i Zarządzania w Cieszynie w DNI OTWARTE SZKOŁY odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu. Informację o spotkaniu umieszczono w prasie, przy okazji ukazania sie artykułu w Głosie Ziemi Cieszyńskiej pt. NOWOCZESNA SZKOŁA DZIĘKI FUNDUSZOM UNIJNYM, na stronie internetpowej szkoły oraz na ulotkach szkolnych.  W spotkaniu wzięli udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły, rodzice uczniów i uczniowie oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w naszej szkole. Koordynatorzy projektu  zaprezentowali powstałe dzięki realizacji projektu  trzy pracownie językowe wyposażone w tablice interaktywne, pracownie medyczne, toaletę dla niepełnosprawnych, pracownie komputerowe,nowoczesne pomoce dydaktyczne. W trakcie poczęstunku kawowego dyskutowano o nowych kierunkach kształcenia i możliwościach dzięki zrealizowanemu projektowi.

DSC_0370DSC_0373DSC_0413DSC_0369

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...