TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Podbudowa: szkoła średnia


Cykl kształcenia
• nauka w zawodzie technik rachunkowości (4 semestry)
• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
• organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika rachunkowości bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w tym zawodzie technik rachunkowości po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zawodzie i po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI.


SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

WYBRANE PRZEDMIOTY:
Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
Język obcy w rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Wynagrodzenia i podatki
Biuro rachunkowe
Dokumentacja biurowa
Biuro wynagrodzeń i podatków

Perspektywy pracy:
Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• Podanie o przyjęcie do SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
• zaświadczenie lekarskie
• 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...