Powrót
Akredytacja finansowa z programu Erasmus+
Projekty europejskie, które od kilkunastu lat realizuje SOIZ, wprowadzają świeżego ducha do naszych murów. Interesujące akcje, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki tematyczne, wymiany międzynarodowe wzbogacają codzienność naszej szkoły oraz rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli. Tym bardziej cieszy nas fakt, że po przerwie spowodowanej pandemią, rozpoczęliśmy pierwsze działania w ramach Akredytacji finansowanej z programu Erasmus plus.
W tym roku skupimy się na działaniach proekologicznych, które mają chronić nas, nasze otoczenie i planetę. Wyzwanie to podejmują klasy drugie (turystyczna i logistyczna), które objęte są tym projektem europejskim.
Rozpoczęliśmy ekologiczną przygodę od poszukiwania inspiracji poza szkołą. Udaliśmy się do Zamku Cieszyna na wystawę pt. : “Dizajn w przestrzeni publicznej. URBAN FARMING - Rolnictwo przenosi się do miast”. Po wystawie oprowadziła nas pani Anna Jach-Falkiewicz, która opowiedziała nam o “jadalnych miastach” w Polsce i na świecie oraz o przywracaniu bioróżnorodności i suwerenności żywnościowej.
Następnie zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia filmu zatytułowanego “ Ziarno świadomości” przez jego reżysera Rafała Smykowskiego. Film mówi między innymi o: konsekwencjach rolnictwa wielkoobszarowego, które nastawione jest na maksymalizację zysku, niedostatecznym wspieraniu przez państwo małych gospodarstw rolnych, które od wielu lat znikają z mapy Polski, nadmiernym stosowaniu środków chemicznych i złym gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zasiewa jednak nadzieję - tytułowe ziarno - przekonując, że wspólne działania rolników, konsumentów i polityków mogą zmienić obecny stan rzeczy. Ziarno jest tu symbolem początku, budzenia się nowej świadomości ekologicznej.
Musimy pamiętać, że to, co jemy, wpływa na nasze zdrowie, dlatego warto zadbać o różnorodność i jakość produktów.
A z czym wracamy do szkoły, jakie są nasze przemyślenia po tej ciekawej i ważnej lekcji w terenie? Trzymamy w rękach ziarna kwiatów, a w głowie pomysły na zielone praktyki w szkole. Zdradzimy tylko, że niedługo w SOIZ pojawi się kompostownik oraz zbiornik na deszczówkę.
Mamy nadzieję, że to spotkanie oraz wszystkie akcje, które zostaną podjęte w ramach akredytacji, wpłyną na zmianę naszych postaw z „ego” na „eko”, jak wybrzmiało to w przedstawionym filmie.