Partnerskie projekty szkół

Dowiedz się więcej o naszych ostatnich projektach i praktykach zagranicznych.

STRAŻNICY EUROPY- THE GUARDIANS OF EUROPE

Czytaj więcej

MOBILNOŚĆ plus – łączymy siły

Czytaj więcej

ON THE ROAD TO ENTREPRENEURSHIP- W DRODZE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czytaj więcej

ENTERPRISING YOUTH IN EUROPE WITHOUT BOUNDARIES- PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ W EUROPIE BEZ GRANIC

Czytaj więcej

YOUTH FOR TOURISM - TOURISM FOR YOUTH

Czytaj więcej

Miniprzedsiębiorstwo „Pinazing”

Czytaj więcej
ON THE ROAD TO ENTREPRENEURSHIP- W DRODZE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Opis projektu

Projekt odbył się w terminie 01.09.2017- 31.08.2019

Projekt był finansowany z programu Erasmus Plus, akcja K2, a szkoła już po raz trzeci przejęła rolę głównego koordynatora międzynarodowego projektu.

Dzisiejszy rynek pracy wymaga coraz częściej elastycznego ciągłego dostosowania się do zmieniających się realiów gospodarki

wolnorynkowej, zmuszając pracowników do zmiany zawodu i przekwalifikowania się. W tej sytuacji odpowiednia edukacja w

dziedzinie przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji kluczowych stały się priorytetem projektu „On the road to entrepreneurship”, który prowadzony był przez szkoły z sześciu krajów europejskich: z Belgii, Cypru, Włoch, Węgier, Polski oraz Portugalii. Szkoły biorące udział w projekcie borykały się z problemem odpowiedniej motywacji uczniów, którzy nie wykazywali chęci uczestniczenia w życiu szkoły i którym brakowało odpowiedniej motywacji do nauki języków obcych i przedmiotów zawodowych. Aby rozwinąć postawy przedsiębiorcze uczniów w nowy ciekawy dla nich sposób nauczyciele zaproponowali im zabawę w „szkolne przedsiębiorstwo”. Starali się zainspirować uczniów do podejmowania konkretnych działań związanych z prowadzeniem uczniowskich firm, rozbudzali w nich odwagę do podejmowania wyzwań. To wszytko pozwoliło młodzieży wcielić w życie własne pomysły, dało im impuls do bycia kreatywnym, zaangażowanym, rozwinęło gotowość do podejmowania ryzyka.

W wyniku tej kreatywności i działań w projekcie powstało 6 szkolnych przedsiębiorstw, które oferują różne produkty i usługi: sole aromatyzowane z Włoch (firma KI SCIAURU), biuro turystyczno-logistycznym SOIZ-TIME, gadżety reklamowe z Belgii (firma schEppe.be), kolorowanki antystresowe na różnych przedmiotach z Węgier (firma Game of Tones), przedsiębiorstwo eventowe z Portugalii (Ted Time) oraz restauracja „Littel Tastes” prowadzona przez uczniów na Cyprze. Każde z przedsiębiorstw prowadziło swoją działalność w zorganizowanych w szkołach centrach szkolnej przedsiębiorczości, a także na bieżąco prowadziło swój profil na FB.

Misją projektu „On the road to entrepreneurship” było rozwijanie postaw przedsiębiorczych, aby jak najlepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy nie tylko krajowy, ale także na europejski. Dał im on także praktyczne wskazówki „na start”. Dzięki jego realizacji stawiali oni swoje pierwsze kroki w biznesie.

Międzynarodowa wymiana stała się dla młodych ludzi okazją, aby przyjrzeć się, w jaki sposób funkcjonowały szkolne przedsiębiorstwa w innych krajach europejskich. Uczestnicy szukali sposobów na stworzenie międzynarodowej współpracy między szkolnymi firmami. Razem zorganizowali event sportowy „On the road to EntreSPORTship” dla społeczności szkolnej i lokalnej w Portugalii. W trakcie trwania projektu młodzież miała okazję pochwalić się swoimi produktami i usługami prezentując je na stoiskach firmowych podczas Międzynarodowych Targów Szkolnych Przedsiębiorstw, które odbyły się we Włoszech, w Belgii oraz na Węgrzech. Dzięki temu uczniowie rozwijali europejski sposób myślenia, nawzajem się inspirowali, nawiązywali współpracę i motywowali do dalszej pracy.

Podczas trwania projektu ponad 130 uczniów odbyło minipraktyki zawodowe w różnych przedsiębiorstwach lub instytucjach.

Dzięki odbyciu ich za granicą poznali funkcjonowanie przedsiębiorstw w Europie, poznali zakres obowiązków na różnych stanowiskach, dowiedzieli się, jakie są niezbędne predyspozycje do wykonywanie różnych zawodów. Szkołom udało się nawiązać w ten sposób współpracę z pracodawcami, co było jednym z celów projektu. Każdy zagraniczny uczestnik otrzymał

Europassy i dodatkowe certyfikaty za udział w warsztatach organizowanych podczas spotkań projektowych oraz działań lokalnych.

Dodatkowo dla zapewnienia rozwoju kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz właściwego wykorzystania Internetu jako źródła informacji utworzono międzynarodowy blog „Our Local Entrepreneurship”, który był prowadzony w języku angielskim przez uczniów. W ten sposób młodzi ludzie uczyli się także weryfikować, samodzielnie opracowywać i krytycznie oceniać zasoby Internetu.

Projekt to także intensywna praca nauczycieli, którzy podczas 3 spotkań roboczych w Polsce, Portugalii i we Włoszech uczestniczyli w warsztatach rozwijających ich metody pracy z uczniami. Jednym z głównych celów projektów było wypracowanie, testowanie i ewaluacja 18 konspektów, które mają za zadanie wspierać pracę nauczycieli przedsiębiorczości, i przedmiotów zawodowych i języków obcych. Konspekty zostały podzielone na trzy obszary tematyczne: marketing, komunikacja i zarządzanie. Aby uczynić ich bardziej uniwersalnymi i użytecznymi dla szerszej grupy odbiorców, są one opracowane w języku angielskim w formie elektronicznej i publikacji drukowanej. Mamy nadzieję, że będą one początkiem wprowadzania dwujęzycznego nauczania w szkołach partnerskich.

Poprzez prowadzenie projektu i realizację jego celów nauczyciele udoskonalili własną metodologię pracy z wykorzystaniem IT i metod aktywizujących, poznali techniki motywujące w innych krajach, poznali nowe rozwiązania organizacyjno-techniczne, uczyli się pracy w międzynarodowym zespole, poszerzali własne horyzonty.

  • BUDŻET PROJEKTU: 38 500 EURO
  • ILOŚĆ MOBILNOŚCI:

    26

  • KRAJE:

    Polska, Belgia, Włochy, Cypr, Węgry i Portugalia

  • KOORDYNATOR: Natalia Piekarek. NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY: Tomasz Chwast, Monika Żerańska, Jolanta Wilczek

Fotoreportaż z całego projektu