Staże zagraniczne

Dowiedz się więcej o naszych ostatnich projektach i praktykach zagranicznych.

Erasmus+ 2020 STAŻE ZAGRANICZNE

Czytaj więcej

POWER E+ 2018-2020

Czytaj więcej

POWER  E+ AKCJA 1 2015-2017

Czytaj więcej

EFS POKL - 2013-2015

Czytaj więcej

EFS POKL - 2012-2013

Czytaj więcej
YOUTH FOR TOURISM - TOURISM FOR YOUTH

Opis projektu

W latach 2011-2013 Szkoła Organizacji i Zarządzania wraz z partnerami z Hiszpanii, Włoch, Austrii oraz Grecji  realizowała Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius „ Uczenie się przez całe życie” sfinansowany przez Unię Europejską.

SOIZ był koordynatorem oraz pomysłodawcą projektu dlatego też jego tematyka była ściśle związana z prowadzonym w szkole profilem kształcenia tj, Technikum Obsługi Turystycznej. Projekt pt. ” Youth for tourism – tourism for youth” zakładał nie tylko świeże spojrzenie na turystykę, uwzględniające zainteresowania młodzieży, ale także próbę przełamania stereotypów panujących w Europie.

Działające w szkołach biura podróży opracowały ofertę turystyczną, która była oceniona przez uczestników krajów partnerskich podczas wizyty. Uwagi i spostrzeżenia pozwoliły organizatorom odpowiednio ją zmodyfikować i dostosować do potrzeb i zainteresowań młodych ludzi. Wyjazdy miały charakter tak zwanego STUDY TOUR. W czasie projektu uczniowie byli odpowiedzialni nie tylko za przygotowanie oferty, ale także za praktyczną jej realizację jako przewodnicy wycieczek. Rezultatem projektu były filmiki oraz broszury promujące regiony państw partnerskich. Uczniowie opracowali młodzieżowy kodeks turystyczny, zawierający spis zasad, które pozwolą uszanować kulturę, obyczaje i religie krajów partnerskich. Młodzież pracowała również nad wielojęzycznym słownikiem turystycznym, rozwijając swoje kompetencje językowe. To działanie wpłynęło na zwiększenie zainteresowania uczenia się europejskich języków obcych.

Realizacja projektu stworzyła możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej zawartej w programie nauczania . Była szansą sprawdzenia się uczniów w roli przyszłych przewodników, pilotów, pracowników biur podróży, rezydentów. Doświadczenia zawodowe zdobyte w projekcie zwiększyły szansę młodzieży na turystycznym rynku pracy.

  • BUDŻET PROJEKTU: 20 000,00 EURO
  • ILOŚĆ MOBILNOŚCI:

    24

  • KRAJE:

    Polska, Włochy, Grecja, Austria, Hiszpania

  • KOORDYNATOR: Natalia Piekarek, Anna Chamot, Leszek Lipsa. NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY: Jolanta Wilczek, Beata Kukuczka

Fotoreportaż z całego projektu