Zapisz się online

Typ szkoły

Dane personalne

Dane adresowe

Dane kontaktowe

Rodzaj i rok ukończenia szkoły

INFORMACJA:
W związku z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.178) informujemy Pana/Panią, że administrator danych osobowych w Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani i członków rodziny w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Jednocześnie informujemy, że administrator danych osobowych w Szkole Organizacji i Zarządzania w Cieszynie dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

OŚWIADCZENIA:
Zapoznałem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych danych w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych szkoły.
Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w zgłoszeniu.

Wypełnij i złóż formularz zgłoszeniowy