Historia szkoły

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie jest pierwszą szkołą społeczną niepubliczna prowadzącą edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu cieszyńskiego od 1992 roku.

Głównym założeniem organu prowadzącego szkołę – Cieszyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego było i jest stworzenie optymalnych warunków edukacji uczniom podejmującym naukę w naszej szkole. Szkoła nasza jest szansą dla uczniów zdolnych, ambitnych, a także nieśmiałych, którzy w klasach o niewielkiej liczbie uczniów  mogą otrzymać odpowiednie wsparcie.

W okresie funkcjonowania szkoły można zaobserwować wyraźną zmianę struktury kształcenia. Szkoła Organizacji i Zarządzania w pierwszych latach prowadziła edukację dla młodzieży i to na kierunkach ekonomiczno-handlowych. W trakcie swojej działalności edukacyjnej szkoła wprowadzała nowe typy szkół m. in. tj.: szkoły dla dorosłych; licea ogólnokształcące i technika uzupełniające, czy szkoły policealne o różnych kierunkach.

SOIZ uzupełnia  i poszerza ofertę szkół państwowych działających na terenie powiatu cieszyńskiego. Jesteśmy jedyna szkołą kształcącą na kierunkach medycznych, a  od 2013 roku w Publicznym Studium Medycznym kształcimy bezpłatnie. Oferta kształcenia jest bardzo duża.

Indywidualizacja procesu nauczania oraz bezpieczna szkoła to główne cele i zadania szkoły. Szkoła Organizacji i Zarządzania jako jedyna szkoła na terenie powiatu cieszyńskiego, która otrzymała certyfikat „INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY”.

W SOIZ już od wielu lat realizowane są projekty unijne, aktualnie są to projekty  Erasmus+.  W ramach Akcji 1 prawie wszyscy uczniowie technikum wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Rimini oraz Londynu. W ramach Akcji 2 Erasmus + uczniowie SOIZ wraz ze szkołami partnerskimi z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Grecji realizują projekt „Strażnicy Europy”. Dodatkowo uczniowie SOIZ rozwijają swoje kompetencje zawodowe i predyspozycje osobowościowe uczestnicząc w projektach edukacyjnych tj.  Szkolne Miniprzedsiębiorstwa. W 2016 roku uczniowie SOIZ prowadząc szkolną firmę PINAZING zwyciężyli i zdobyli Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo w Warszawie, a następnie reprezentowali polskie szkoły w europejskim finale w  Berlinie.

Uczniowie SOIZ już od 19 lat organizują AKCJĘ CHARYTATYWNĄ STRUMIEŃ wspierając podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu. Szkolne kółko teatralne  co roku zaprasza chłopców ze Strumienia do bajkowego świata. W tym roku  przygotowało bajkę „Księżniczka na ziarnku grochu”. Jak co roku organizujemy również zbiórkę darów dla dzieci.   Jesteśmy spostrzegani jako „mała szkoła z wielkim sercem”, gotową pomagać potrzebującym.

 

 Należy również zwrócić uwagę, że uczniowie SOIZ z sukcesem przystępują do egzaminów zewnętrznych. Biorą udział w konkursach i olimpiadach zdobywając wysokie punktowane miejsca.

SOIZ to szkoła kameralna w której panuje przyjazna atmosfera. Atutem jest to, że wszyscy dobrze się znają: uczniowie i nauczyciele. Oznacza to m. in. że w sytuacjach trudnych jesteśmy w stanie szybko reagować i pochylić się nad każdym problemem.

Kadra pedagogiczna szkoły to nie tylko nauczyciele z doskonałym przygotowaniem pedagogicznym i dużym doświadczeniem, ale także ludzie zaangażowani i oddani swojej pracy.

30 lat funkcjonowania Szkoły Organizacji i Zarządzania  pokazało, że szkoła spełnia oczekiwania społeczeństwa, reaguje na potrzeby rynku pracy i pracodawców  ciągle wprowadzając nowe kierunki kształcenia.

Mam nadzieję, że dalsze lata funkcjonowania szkoły będą równie owocne i efektowne.

                     

                                                                                                                                        

                                                                   Dyrektor Szkoły Organizacji i Zarządzania

                                                                                     Barbara Glet