KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

    KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W TECHNIKUM W SOIZ

Rok szkolny:  4 wrzesień 2023 - 21 czerwiec 2024

I semestr: 04.09.2023- 05.01.2024 (16 tygodni)

II semestr: 08.01.2024 – 21.06.2024  (13 + 6 tygodni)

Ferie zimowe: 29.01 – 11.02.2024                       

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2024

Termin wpisywania ocen za I semestr – 05.01.2024

Konferencja klasyfikacyjna: 11.01.2024

Spotkanie z rodzicami: 11.01.2024 (1L, 1T, 2T) i 12.01.2024 (2L, 3L, 4P, 5P)

Wiosenna przerwa świąteczna:  28.03 -02.04.2024

Zakończenie zajęć w klasie 5P: 26.04.2024

Konferencja końcowa – klasa 5P – 23.04.2024

 

Praktyki:

Klasa 2T: 03 – 14.06.2024 (biuro podróży)

Klasa 2L: 03 – 14.06.2024 (magazyny)

Klasa 3L: 09.10 – 20.10.2023 (praktyki zagraniczne, magazyny)

Klasa 4P: 09.10 – 20.10.2023 (praktyki zagraniczne, magazyny, hotele)

Klasa 4P: 03.06 – 14.06.2024 (firmy transportowe i hotele)

Klasa 5P: styczeń 2024 – (1 tydzień w szkole)

 

Egzaminy maturalne:  wg  harmonogramu

część pisemna: 07.05 - 24.05.2024

część ustna: 11-16.05.2024, 20-25.05.2024,

Egzaminy zawodowe: 

Sesja zimowa: 5P:    pisemny –10 styczeń 2024 wg harmonogramu

praktyczny – 09 styczeń 2024 – HGT.08  i  SPL.04 – godz. 13.00,

Sesja letnia: 3L :      pisemny – 04 czerwiec 2024

praktyczny – 03 czerwiec 2024

Ustawowo dni wolne od zajęć: 01.11.2023, 01.05.2024, 03.05.2024, 30.05.2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć:  02.05.2024, 06 – 10.05.2024, 31.05.2024 *

Termin wpisywania ocen za II semestr – 17.06.2024

Konferencja klasyfikacyjna – 18.06.2024

Konferencja analityczna – 26.06.2024

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2024

Ferie letnie: 22 czerwiec – 31 sierpień 2024