Zebrania rodziców

 

07 wrzesień 2023 - klasa 3L, 4P (podpisanie umowy na staż)

14 wrzesień 2023 – klasy 1L, 1T, 2L

14 wrzesień 2023, godz. 16.00 - 1L i 1T – pedagog szkolny. Szkolenie „Usłyszeć na czas” – o empatycznej komunikacji z nastolatkiem – pedagog szkolny  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 wrzesień 2023  

godz. 16.00 – klasa 5P zebranie z wychowawcą

godz. 16.00- rodzice wszystkich pozostałych klas – spotkanie z policjantem   dotyczące profilaktyki uzależnień

godz. 16.30 -klas klasa 2T,  4P  zebranie  z wychowawcą

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 listopada 2023 -  godz. 16.00 - 1L, 1T, 2T

 godz. 17.00 – konsultacje z nauczycielami

 godz. 17.30  - 2L, 3L, 4P, 5P

Wyniki nauczania i frekwencji oraz szkolenie „Motywowanie ucznia w procesie nauczania”, informacje o zagrożeniach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 styczeń 2024 –  godz. 16.00 - 1L, 1T, 2T

                               godz. 17.00 – konsultacje z nauczycielami

                               godz. 17.30  - 2L, 3L, 4P, 5P 

klasyfikacja semestralna, wywiadówki – „Jak chronić dobrostan psychiczny młodzieży?”                                                                                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 marzec 2024 – 1L, 1T, 2T  - godz. 16.00 - 1L, 1T, 2T

                                                     godz. 17.00 – konsultacje z nauczycielami

                                                     godz. 17.30  - 2L, 3L, 4P, 5P

analiza wyników nauczania i frekwencji (klasy I – V) oraz informacja o zagrożeniach w klasie 5P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 maja 2024 - godz. 16.00 - 1L, 1T, 2T 

                          godz. 17.00 – konsultacje z nauczycielami

                          godz. 17.30  - 2L, 3L, 4P, 5P

Spotkanie z rodzicami, informacje o zagrożeniach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje z rodzicami – wg potrzeb rodziców po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie, dziennik elektroniczny)