Nabór

NABÓR DO SZKÓŁ  PROWADZONY JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ       slaskie.edu.com.pl/Kandydat  

Podstawa prawna:

Art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

§11 baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z apobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.)

 

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie to społeczna szkoła niepubliczna  o uprawnieniach szkół publicznych nr OW-0138a/5/94. Funkcjonuje od 1992 roku.

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie w roku szkolnym 2022/2023 zaprasza absolwentów szkół podstawowych do następujących typów szkół:

 

TECHNIKUM W ZAWODACH:

NOWOŚĆ! TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK  REKLAMY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 SZKOŁA PLANUJE URUCHOMIĆ:

  •   4 klasy technikum.

Istnieje możliwosć uruchomienia klas dwuzawodowych, przy założeniu minimum 12 uczniów w danym zawodzie.

LICZEBNOŚĆ KLAS minimum 24 osoby.

NAUKA OD GODZ. 8.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, WYŁĄCZNIE NA JEDNĄ ZMIANĘ.

DYREKCJA SZKOŁY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ROZMÓW Z KANDYDATAMI I ICH RODZICAMI (OPIEKUNAMI)