Nabór

NABÓR DO SZKÓŁ  PROWADZONY JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ       slaskie.edu.com.pl/Kandydat  

Podstawa prawna:

Art. 154 ust. 1 pkt. 2 art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 r. poz. 900 ze zm.)

                   

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie to społeczna szkoła niepubliczna  o uprawnieniach szkół publicznych nr OW-0138a/5/94. Funkcjonuje od 1992 roku.

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie w roku szkolnym 2024/2025 zaprasza absolwentów szkół podstawowych do następujących typów szkół:

TECHNIKUM W ZAWODACH:   

 TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK  REKLAMY

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 SZKOŁA PLANUJE URUCHOMIĆ:

  •   4 klasy technikum.

Istnieje możliwosć uruchomienia klas dwuzawodowych, przy założeniu minimum 12 uczniów w danym zawodzie.

LICZEBNOŚĆ KLAS minimum 24 osoby.

NAUKA OD GODZ. 8.00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, WYŁĄCZNIE NA JEDNĄ ZMIANĘ.

DYREKCJA SZKOŁY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH ROZMÓW Z KANDYDATAMI I ICH RODZICAMI (OPIEKUNAMI)