Technik Reklamy

Czas nauki

5 lat

Tryb nauczania

dzienny

Czesne

360

Uzyskane dokumenty

Świadectwo oraz dyplom

zawodowy, suplement w języku polskim i angielskim
Kod zawodu

333907

Nazwa kwalifikacji

PGF.07, PGF.08

Wykonywanie przekazu reklamowego. Zarządzanie kampanią reklamową

Technik Reklamy

Podbudowa:

FILMIK PROMOCYJNY

Współpraca z pracodawcami - patronat WYDAWNICTWO ARKANA

  ROZSZERZENIE: JĘZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA

TECHNIK REKLAMY to zawód szerokoprofilowy, który łączy  w sobie wiedzę ekonomiczną , plastyczną, psychologiczną , lingwistyczną oraz informatyczną.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach  promocyjnych różnych instytucji i  firm.

Należy  podkreślić, że rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju . Nowopowstające firmy jak również istniejące już na rynku zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych z organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą , kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.

 

 

W klasie piątej uczniowie zdobywają specjalizację ZARZĄDZANIE FIRMĄ.

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. 

OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  

 • Marketing w działalności reklamowej
 • Projektowanie produktów reklamowych
 • Organizacja i techniki reklamy
 • Projektowanie kampanii reklamowej
 • Grafika komputerowa
 • Fotografia.

TECHNIK REKLAMY POTRAFI m.in.:

 • określać cele działalności reklamowej firmy
 • planować i organizować działalność reklamową i promocyjną
 • sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych
 • stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych
 • oceniać wartość i skuteczność przygotowanych reklam
 • wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej
 • opracowywać oferty handlowe z zakresu sprzedaży usług reklamowych,
 • tworzyć slogany reklamowe  
 • pozyskiwać klientów i pośredniczyć w realizacji usług reklamowych,
 • posługiwać się różnymi rodzajami i technikami reklamy oraz public relations,  
 • tworzyć założenia projektów graficznych reklam,
 • nadzorować prace przygotowania do druku i proces drukowania,
 • obsługiwać programy graficzne: CorelDraw,  Photoshop oraz podstawowe programy użytkowe: Word, Excel.

 MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

 •  agencje reklamowe
 • działy marketingowe, reklamy i promocji firm
 • biura ogłoszeń
 • agencje i studia graficzne 
 •  specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations) w prasie, radiu i  telewizji
 • sektor prywatny

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może kontynuować naukę na dowolnie przez siebie wybranej uczelni wg własnych zainteresowań.

SUKCESY UCZNIÓW 

Uczniowe  technikum organizacji reklamy w SOIZ zajęli trzecie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie sląskim w konkursie " Eurowyzwanie" organizowanym przez wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Uczniowie przygotowali pod opieką p. Joanny Rzepki - Dziedzic kampanię promocyjną oraz filmik promocyjny, który zostal wyróżniony.

zobacz   EFS dla wszystkich - rozwijaj się z nami!

Uczniowie technika reklamy za kampanie społeczną "WHO IS WEAK- KTO JEST SŁABY?" zdobyli SREBNEGO WILKA w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii za najlepszy projekt w województwie śląskim 2019.

Szkoła Organizacji i Zarządzania jako szkoła wspierająca rozwój u uczniów kompetencji miękkich tj.kreatywność, zarządzanie projektem, praca w zespole zajęła 8 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół ZWOLNIENI Z TEORII.

AUTORSKI FILMIK REALIZOWANEJ KAMPANII SPOŁECZNEJ PRZEZ UCZNIÓW REKLAMY

 

Uczniowie aktualnie biora udział w ogólnopolskim konkursie ZWOLNIENI Z TEORII- przygotwując i prowadząc kampanię społeczną przeciwko hejtowi WHO IS WEAK

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

10

Godziny praktyk

280

Ilość godzin zajęć

5160

Cena za miesiąc

300