Technik Organizacji Turystyki

Czas nauki

5 lat

Tryb nauczania

Dzienny

Czesne

360

Kod zawodu

422104

Nazwa kwalifikacji

HGT.07 i HGT.08

Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Technik Organizacji Turystyki

Podbudowa: szkoła podstawowa

FILMIK PROMOCYJNY

Współpraca z pracodawcami - patronat HOTEL LIBURNIA

ROZSZERZENIE: JEZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA

DODATKOWE PRZEDMIOTY : język włoski,  hotelarstwo

W ostatnich latach obserwujemy wciąż rosnące ilości turystów oraz nasilające się migracje osób związane z pracą zawodową , co powoduje prężny rozwój rynku turystycznego i hotelowego . Ogromne środki finansowe, idące w ślad za wzrostem  potrzeby poznawania świata oraz  wymianą  handlową, tworzą potężną branżę turystyczno-hotelarską . W związku z tym zawód technik organizacji turystyki pozostaje na liście zawodów przyszłości , którym nie grozi bezrobocie.

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to kierunek , który  przygotowuje do organizowania i realizacji imprez , rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego. Uczeń poznając geografię turystyczną i zasady funkcjonowania biura podróży , zasady organizacji targów , różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych , również w języku angielskim i niemieckim.

W klasie piątej uczniowie zdobywają specjalizację ZARZĄDZANIE BIUREM PODRÓŻY.

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.

OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  

 • Podstawy turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Marketing usług turystycznych
 • Pracownia organziacji imprez i usług turystycznych
 • Obsługa turystyczna
 • Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych
 • Elementy hotelarstwa
 • Język oby w turystyce

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

 • firmy zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu,
 • biura podróży
 • hotele
 • placówki agroturystycznr zarówno w Polsce, jak i na terenie całej  Unii Europejskiej
 • sektor prywatny

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, mający szerokie perspektywy zatrudnienia.

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może  kontynuować naukę na dowolnie wybranej przez siebie uczelni wyższej, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

10

Godziny praktyk

280

Ilość godzin zajęć

5160

Cena za miesiąc

300