Partnerskie projekty szkół

Dowiedz się więcej o naszych ostatnich projektach i praktykach zagranicznych.

STRAŻNICY EUROPY- THE GUARDIANS OF EUROPE

Czytaj więcej

MOBILNOŚĆ plus – łączymy siły

Czytaj więcej

ON THE ROAD TO ENTREPRENEURSHIP- W DRODZE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Czytaj więcej

ENTERPRISING YOUTH IN EUROPE WITHOUT BOUNDARIES- PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ W EUROPIE BEZ GRANIC

Czytaj więcej

YOUTH FOR TOURISM - TOURISM FOR YOUTH

Czytaj więcej

Miniprzedsiębiorstwo „Pinazing”

Czytaj więcej
MOBILNOŚĆ plus – łączymy siły

Opis projektu

Projekt odbył się w terminie: 02.09.2019 – 01.03.2020

Projekt „MOBILNOŚĆ plus – łączymy siły” był polsko-włoskim spotkaniem dwóch szkół - Szkoły Organizacji i Zarządzania z Cieszyna, uczącej na kierunku turystyka oraz Istituto Professionale “Federico II” z Enny, kształcącej na kierunku hotelarstwo. Realizacja projektu była dla polskiej szkoły ciekawym wyzwaniem, ponieważ jako jedyna placówka na terenie powiatu cieszyńskiego wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci przedmiotu elementy hotelarstwa na kierunku technik obsługi turystycznej.

Innowacja ta umożliwia uczniom zdobycie podczas nauki w technikum dodatkowych kompetencji zawodowych i kwalifikacji związanych z hotelarstwem.

Rozwój turystyki jest nieodłącznie związany z prężnie rozwijającym się nowoczesnym hotelarstwem. W tym procesie uwidacznia się nowy trend, jakim jest wprowadzanie usług informacji turystycznej do działania recepcji hotelowej. Hotel staje się przestrzenią społeczną, w której goście planują wycieczki i czas wolny, dlatego recepcja staje się sercem hotelu, a jej pracownicy muszą być bliżej gości, podążać za ich potrzebami i udzielać rzetelnych informacji turystycznych dotyczących regionu. Udział w tym przedsięwzięciu uczniów i nauczycieli ze szkoły włoskiej pozwolił im zdobyć nowe kompetencje związane z tym kierunkiem rozwoju hotelarstwa.

Tematyka projektu skupiała się więc wokół tych dwóch branż, a działania projektowe, wypracowane wspólnie z uczniami, były okazją do wyjścia zza biurka w teren i rozwoju ich kompetencji osobistych, informatycznych, zawodowych, co pozwoliło im związać przyszłość zawodową z turystyką i hotelarstwem. Osobiste doświadczenie uczestników zdobyte w praktycznych działaniach pozwoliło „dotknąć´, posmakować´ i przeżyć´” to, o czym mogli uczyć´ się tylko z książek na przedmiotach zawodowych i językowych. Udział w mobilności stworzył uczniom i nauczycielom okazje do zweryfikowania własnego sposobu komunikowania się w języku angielskim i włoskim w życiu codziennym i zawodowym. Wzmocniło to wiarę uczestników w sensowność nauki przez całe życie.

Pierwszy etap działań projektowych obejmował program przygotowawczy dla 16 osób, w ramach którego odbyły się zajęcia z języka włoskiego i angielskiego, warsztaty kulturowe i zawodowe. Uczniowie pod okiem nauczycieli opracowali foldery turystyczne „Aktywnie na Śląsku Cieszyńskim” w trzech językach: angielskim, włoskim i polskim, przeprowadzili ankietę uliczną o Sycylii oraz opracowali prezentacje o Polsce z quizem w Kahoot.

Przed wyjazdem nawiązali kontakt z rówieśnikami ze szkoły włoskiej poprzez założenie profilu FB projektu oraz prace na TwinSpace (ETwinning). Uczniowie klasy turystycznej aktywnie zaangażowali się w przygotowanie wyjazdu na Sycylię, co świetnie wpisywało się w podstawę programową przedmiotu organizacja imprez i usług turystycznych.

Drugi etap to mobilność na Sycylii, w czasie której odbyło się study tour w celu poznania funkcjonowanie hoteli w praktyczny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem usług informacji turystycznej w pracy recepcji hotelowej. We Włoszech opracowano w trzech językach folder turystyczny dla młodzieży „Aktywnie na Sycylii”. W czasie warsztatów językowych młodzież nakręciła filmik „W recepcji hotelowej” w języku włoskim i angielskim, który można wykorzystywać na lekcjach językowych i zawodowych. Uczestnicy spotkania przeprowadzili ankietę uliczną na temat wiedzy Włochów o Polsce.

Polscy uczestnicy mieli niepowtarzalną szansę głębiej poznać kulturę i mentalność kraju partnerskiego, na własne oczy zobaczyć dziedzictwo kulturowe Sycylii i używać żywego języka obcego.

Trzeci etap prac skupiał się nad promocją i upowszechnianiem rezultatów projektu przez uczniów i nauczycieli według harmonogramu ustalonego przez zespół monitorujący. Atrakcyjność i różnorodność wypracowanych rezultatów pozwoliła partnerom na promocję własnych regionów i efektywne dzielenie się nimi kanałami tradycyjnymi i multimedialnymi.

Projekt pozwolił obu szkołom nawiązać nowe formy współpracy i był świetną okazją do promowania kierunków turystyka i hotelarstwo, co wzmocniło atrakcyjność placówek na lokalnym rynku edukacyjnym.

 

Filmik YouTube: (56) Staże zagraniczne SOIZ - YouTube

  • BUDŻET PROJEKTU: 80 413,00 zł
  • ILOŚĆ MOBILNOŚCI:

    16 uczniów+ 2 opiekunów

  • KRAJE:

    Polska, Włochy (Sycylia)

  • KOORDYNATOR: Natalia Piekarek. NAUCZYCIELE WSPIERAJĄCY: Monika Żerańska, Justyna Ligenza

Fotoreportaż z całego projektu